Orientacja na klienta

Orientacja na klienta – przekonanie, że potrzeby klienta i jego satysfakcja są dla firmy najważniejsze, w skutek czego zasoby i procesy w firmie powinny być podporządkowane tworzeniu wartości dla klienta.

źródło: J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2003.