Przekaz marketingowy

Celem przekazu marketingowego jest wywołanie pożądanego zachowania odbiorcy. Dlatego konieczne jest, aby transfer informacji został przygotowany po wnikliwej analizie wyników badań marketingowych nad percepcją, potrzebami czy też preferencjami nabywców.

źródło: Katarzyna Stochniałek-Mulas, Percepcja przekazów marketingowych jako element procesu komunikacji marketingowej, online [dostęp 12.11.2019]