Którą platformę social media wybrać dla Twojego biznesu?

Wybór właściwej platformy social media stanowi punkt wyjścia do skutecznego dotarcia do grupy docelowej. To właśnie czynnik audytorium – jego cech, przejawianych zachowań, oczekiwań względem formy i tematyki komunikacji – powinien determinować decyzję w tym zakresie.

Garść przydatnych statystyk

  • W Europie z mediów społecznościowych korzysta ok. 462,5 mln osób.
  • Liczba aktywnych użytkowników Facebooka w skali miesiąca wynosi ok. 2,4 mld, Instagrama – 1 mld, YouTube’a – 1,9 mld, Twittera – 330 mln, LinkedIna – 303 mln, Pinteresta – 291 mln, Tumblra – 452 mln.
  • Z social mediów korzysta ponad 90% milenialsów, prawie 80% przedstawicieli generacji X i nieco mniej niż połowa boomersów.
  • Z wersji mobilnej korzysta 91% użytkowników social mediów.
  • 71% użytkowników, którzy mieli pozytywne doświadczenia z marką poprzez social media, deklaruje, że chętnie zarekomenduje ją znajomym i rodzinie.

Powyższe dane wskazują, że media społecznościowe mają bardzo duży potencjał w zakresie dotarcia do grupy docelowej. Pozostaje nam określenie, na której platformie znajduje się najwięcej odbiorców i jakim rodzajem contentu są oni zainteresowani.

Specyfika portali społecznościowych

Podstawowego rozróżnienia warto dokonać na etapie definicji potencjalnego klienta – B2B czy B2C. Wpłynie to zarówno na sposób komunikacji, jak i na wybór właściwych kanałów komunikacji. Kolejnym krokiem będzie określenie formy przekazywanych treści – decydujemy, czy kładziemy nacisk na treść, grafikę czy video. W przypadku niejednorodnych grup docelowych lub wprowadzenia kilku celów działań warto zastanowić się nad obecnością na kilku platformach społecznościowych. Sam sposób komunikacji można wtedy uporządkować w formie prostej osi, której krańce będzie wyznaczała „miękkość” komunikacji, czyli stopień jej formalizacji.

Zgodnie z tymi założeniami możemy przyjąć, że Facebook będzie najbardziej zróżnicowaną pod względem użytkowników platformą, gdzie z powodzeniem sprawdzą się wszystkie z wymienionych formatów o szerokim spektrum tematycznym. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku LinkedIna oraz Pinteresta – zasadnicza różnica tkwi jednak w użytkownikach i przeznaczeniu serwisów – pierwszy pełni funkcję ściśle związaną ze sferą zawodową, drugi ma być zbiorem inspiracji i pomysłów. Z kolei Instagram i Tumblr to social media skoncentrowane najbardziej na aspekcie wizualnym, gdzie znaczenie będzie miało wpisanie się w konkretną estetykę. Do YouTube’a przypisana jest komunikacja w formie video, z kolei Twitter wymaga skondensowanej komunikacji tekstowej.

Wybór docelowych kanałów komunikacji powinien mieć miejsce już na etapie tworzenia strategii komunikacji. Nie ma jednak żadnych przeszkód, żeby poszerzać zakres działań o kolejne platformy – musi to być dobrze uzasadnione. Dodatkowo ważne jest śledzenie trendów – te w przypadku social mediów zmieniają się bardzo dynamicznie.

Źródła danych:

Social Media Today, 50 Social Media Stats to Help You Choose the Right Platform for Your Business,https://www.socialmediatoday.com/news/50-social-media-stats-to-help-you-choose-the-right-platform-for-your-busine/558500/ [dostęp: 23.08.2019].

Social Media Today, 10 Social Media Statistics You Need to Know in 2019, https://www.socialmediatoday.com/news/10-social-media-statistics-you-need-to-know-in-2019-infographic/559181/ [dostęp: 23.08.2019}.

pozostałe w kategorii: Digital