I. Polityka prywatności i plików „cookies” dla osób odwiedzających serwis internetowy https://maciaszczyk.pl

Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób fizycznych korzystających ze świadczonych przez niego usług, dlatego wprowadził niniejszą Politykę zawierającą informacje o przetwarzaniu przez niego danych osobowych. W celu łatwiejszego odnalezienia właściwych informacji dotyczących przetwarzania danych administrator podzielił Politykę na rozdziały. Należy zapoznać się z tymi, które dotyczą przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora. Podstawą prawną Polityki jest RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1. Dane Administratora

Administratorem danych osobowych użytkowników – osób odwiedzających serwis internetowy dostępny pod adresem: https://maciaszczykpl jest Grupa Maciaszczyk spółka jawna, ul. Łazienna 4, 61-857 Poznań. Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających jego serwis internetowy.

2. Dane Inspektora

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z Inspektorem można się skontaktować drogą telefoniczną lub mailową. Dane kontaktowe: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel.: +48 792 304 042.

3. Dane osobowe, cele i podstawy przetwarzania

Dane pochodzące od użytkowników serwisu Administratora to dane:

○ podawane dobrowolnie przez użytkownika w serwisie internetowym,
○ informacje uzyskiwane podczas korzystania z serwisu (to jest dane, które mogą zostać zebrane w związku ze stosowaniem przez serwis internetowy Administratora plików „cookies” oraz wtyczek społecznościowych), w tym w szczególności dane eksploatacyjne (oznaczenia identyfikujące użytkownika, oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system informatyczny, z których korzysta użytkownik, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu i zakresie korzystania z serwisu internetowego). W większości przypadków dane te nie będą miały charakteru danych osobowych.

Dane zbierane w ramach serwisu Administratora służą do zapewnienia określonych usług użytkownikom oraz w celach m.in. statystycznych, marketingowych (w tym profilowania), funkcjonalnych, technicznych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dane przetwarzane są w celach realizacji uzasadnionych interesów Administratora i podmiotów, od których pochodzą pliki „cookies” (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), czyli: w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego, ulepszania świadczonych usług, uzyskania danych statystycznych dotyczących korzystania z serwisu internetowego, marketingu).

Przetwarzanie danych nie powoduje naruszenia praw i wolności użytkowników i nie wpływa na nich w istotny sposób.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki „cookies” na dysku komputera. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu. Za pomocą plików „cookies” mogą być przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników serwisu Administratora, to jest dane pozwalające na identyfikację użytkownika.

Pliki „cookies” przechowywane są na komputerach użytkowników w celu m.in. dopasowania serwisu do potrzeb użytkowników, tworzenia statystyk dotyczących serwisu. Zebrane dane służą do monitorowania oraz sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu internetowego, aby usprawniać jego funkcjonowanie i zapewnić lepszą i bezproblemową nawigację. W tych celach Administrator może korzystać z narzędzi podmiotów trzecich – Google Analitics, Google DoubleClick, Sales Manago, CallPage i Facebook Pixel, które rejestrują (w tym mogą śledzić) zachowanie użytkownika w serwisie internetowym. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących danych zbieranych przez serwisy udostępniające i obsługujące te narzędzia należy zapoznać się z obowiązującymi tam politykami ochrony prywatności.

Aktualnie stosowane przez Administratora pliki „cookies” oraz okres ich ważności można samodzielnie zweryfikować z poziomu przeglądarki internetowej:

Google Chrome: aby zobaczyć pliki cookie, należy nacisnąć na klawiaturze klawisz F12. W nowym oknie należy wybrać Resources, a następnie rozwinąć po lewej stronie Cookies.

Mozilla Firefox: aby zobaczyć pliki cookie, należy nacisnąć na klawiaturze klawisz F12. W nowym oknie należy wybrać Dane, a następnie rozwinąć po lewej stronie Ciasteczka.

Microsoft Edge: aby zobaczyć pliki cookie, należy nacisnąć na klawiaturze klawisz F12. W nowym oknie należy wybrać Debuger, a następnie rozwinąć po lewej stronie Cookies.

Jeżeli użytkownik nie chce, aby pliki „cookies” zapisywały się na jego urządzeniu, może skonfigurować przeglądarkę internetową w taki sposób, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików „cookies” na dysku twardym komputera lub innego urządzenia, z którego korzysta. Efektem zmiany może być jednak utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu.

Serwis Administratora zawiera odnośniki do innych stron internetowych, a także tzw. „wtyczki społecznościowe”, czyli odnośniki do serwisów społecznościowych – facebook.com, linkedin.com. Witryny te, w tym w szczególności facebook.com, mogą zbierać dane osobowe użytkowników serwisu internetowego Administratora niezależnie od tego, czy użytkownik korzysta z tych innych stron internetowych oraz czy jest w nich w danym momencie zalogowany. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących danych zbieranych przez serwisy społecznościowe i inne witryny należy zapoznać się z obowiązującymi tam politykami ochrony prywatności.

4. Odbiorcy danych i przekazanie danych do państw trzecich

Dane mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe. Do podmiotów tych zaliczają się kontrahenci Administratora, w szczególności podmioty działające w zakresie obsługi informatycznej lub ochrony danych osobowych.

W przypadku gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane mogą być udostępnione organom państwowym lub samorządowym, organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania, organom kontrolnym i organom podatkowym.

Dane użytkowników mogą być również zbierane niezależnie od Administratora przez podmioty obsługujące narzędzia związane z wtyczkami społecznościowymi i plikami „cookies”, w tym głównie Facebook Inc., Facebook Ireland, Google Inc., Benhauer sp. z o.o., a także podmioty z nimi powiązane.

Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe do państw trzecich, w tym do Stanów Zjednoczonych. Każde przekazanie będzie dokonywane w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia (adekwatną decyzję / standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską). Jeśli chce Pani/Pan uzyskać kopię swoich danych osobowych lub dowiedzieć się o stosowanych zabezpieczeniach, lub uzyskać informację o miejscu udostępnienia danych osobowych, prosimy o kontakt z Administratorem.

5. Okres przetwarzania

Dane osobowe użytkowników przetwarzane będą przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3 niniejszej Polityki (w szczególności okres ważności plików „cookies”, który można sprawdzić w przeglądarce w odniesieniu do każdego pliku), wydłużony o okres archiwizacji danych i okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa. Podmioty zewnętrzne, którym Administrator udostępnia dane osobowe użytkowników, lub które zbierają dane osobowe użytkowników niezależnie od Administratora, przetwarzają dane osobowe przez okres wskazany w ich politykach ochrony prywatności.

6. Profilowanie

Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu przez podmioty trzecie – Facebook Inc., Facebook Ireland, Google Inc., Benhauer sp. z o.o., a także podmioty z nimi powiązane. Profilowanie to polega na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych dla oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zachowania, zainteresowań, lokalizacji, sposobu korzystania z witryny internetowej i Internetu.

7. Ochrona danych i uprawnienia użytkowników

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić serwis przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są fizyczne, logiczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa.

Użytkownikowi, którego dane osobowe są zbierane, przysługuje prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych osobowych o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych;
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w tym marketingu bezpośredniego i profilowania;
c. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

GRUPA MACIASZCZYK SPÓŁKA JAWNA