AQUANET

NIE POPŁYŃ

Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca nielegalnych przyłączeń wody deszczowej do kanalizacji sanitarnej.

Kampania informacyjno-edukacyjna

case

Przedsiębiorstwo wodociągowe od lat mierzy się z tematem nieprawidłowych przyłączy. Wody opadowe i roztopowe często trafiają do sieci kanalizacji sanitarnej, powodując jej przeciążenia, a w konsekwencji podtopienia, zalania, a nawet zniszczenia mienia. Problem ma charakter złożony i częściowo może wynikać z niewiedzy użytkowników sieci, dlatego klient zwrócił się z prośbą o przygotowanie kompleksowej kampanii informacyjno-edukacyjnej.

CELE:

– budowanie/zwiększenie świadomości na temat prawidłowych przyłączy do sieci kanalizacyjnej,
– zachęcenie do weryfikacji, jaką instalację się posiada,
– podłączenie do właściwej sieci/przebudowa nieprawidłowego przyłącza,
– podpisanie umowy na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych,
– edukacja na temat retencji wód – alternatywne sposoby na wykorzystanie deszczówki.

efekt

Kampania informacyjno-edukacyjna „Nie popłyń!” zrealizowana na przełomie 2021/2022 r.

KONCEPCJA: Przygotowanie kampanii poprzedzone zostało głęboką analizą obecnej sytuacji, wyznaczeniem nadrzędnych celów i wskazaniem zakładanej hipotezy. W oparciu o te ramy strategiczne wyznaczony został kierunek komunikacji zasadzający się na poniższych wartościach:
– odpowiedzialność,
– środowisko,
– przyjazność,
– zrozumienie,
– pewność siebie,
– wsparcie.
W zaproponowanej komunikacji AQUANET pozycjonowany jest jako ekspert edukujący swoich odbiorców, dla dobra ogólnego. Wypracowane big idea kampanii – „Nie popłyń!” – miało zwrócić uwagę i wzmocnić przekaz. Hasło ukazywane było w zróżnicowany sposób w zależności od kontekstu komunikatu.

zrealizowane działania

– Analiza problemu nieprawidłowych przyłączy kanalizacji deszczowej i ich skutków dla mieszkańców
Poznania.
– Opracowanie komunikacji wizualnej (projekt KV, materiałów graficznych wykorzystywanych
w kampanii).
– Dobór kanałów komunikacji i form przekazu

  • komunikacja na stronie internetowej klienta (treści, infografika, FAQ, makieta zakładki na obecnej stronie internetowej klienta),
  • spot radiowy (scenariusz i produkcja),
  • animacja (scenariusz),
  • komunikacja w social mediach.
Marketing 360°

zobacz inne realizacje