Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Kampania „Prawdziwi ludzie”

Kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz zdrowia psychicznego w województwie wielkopolskim.

kampania

case

Projekty o wymiarze społecznym to duże wyzwanie stawiane przed agencjami reklamowymi. Waga poruszanych zagadnień i funkcja edukacyjna opracowanych konceptów zobowiązują podwójnie.
W 2020 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zgłosił się z zapotrzebowaniem na organizację kompleksowych działań na rzecz zdrowia psychicznego wśród mieszkańców województwa wielkopolskiego, zwłaszcza w kontekście małych i średnich miejscowości. Popularyzacja tematu i oswojenie z koniecznością dbałości o nasze zdrowie psychiczne to jedno z głównych założeń kampanii.

efekt

Kampania edukacyjno-informacyjna skupiająca swoje działania w okresie od września do grudnia 2020 r.

zrealizowane działania

 • opracowanie pełnej strategii komunikacji, zawierającej szereg elementów, takich jak:
  – cel główny kampanii,
  – analizę SWOT,
  – opis grup docelowych,
  – stworzenie persony,
  – wskazanie kanałów komunikacji,
  – wyznaczenie kluczowych wskaźników efektywności,
  – plan działania wraz z harmonogramem
 • stworzenie big idea całej kampanii,
 • sesja zdjęciowa brand hero (Katarzyna Bujakiewicz),
 • kampania outdoorowa,
 • spot internetowy,
 • wywiady ze specjalistami z zakresu zdrowia psychicznego w formie audiowizualnej,
 • komunikacja i promocja w social mediach oraz reklama w Google Ads.

zrealizowane
działania

Po 4-miesięcznym okresie trwania kampanii została ona poddana weryfikacji i realizacji wybranych wskaźników efektywności. Dzięki prowadzonym działaniom reklamowym online osiągnęliśmy m.in. ponad 100 tys. wyświetleń promowanych postów na FB oraz blisko 300 tys. wyświetleń w ramach FB Ads kierujących ruch na stronę ROPS. Na terenie województwa wielkopolskiego zawisło 30 billboardów, a spot internetowy został wyświetlony ponad 300 tys. razy.
Marketing 360°

zobacz inne realizacje